Menu

Sukces PTPA we Wrocławiu!

Sukces PTPA we Wrocławiu - Sąd II instancji oddalił apelację strony pozwanej szkoły oraz prokuratora okręgowego w sprawie p. Grażyny Juszczyk, szykanowanej ze względu na bezwyznaniowość nauczycielki matematyki. Tym samym wyrok I instancji Sądu Okręgowego w Opolu, w którym ten stwierdził, że środowisko nauczycielskie w szkole, w której pracowała powódka, dopuściło się wobec niej działań dyskryminujących oraz naruszających jej godność osobistą, się uprawomacnia. Działania te spowodowane były zdjęciem krzyża ze ściany w pokoju nauczycielskim przez powódkę. Dyrekcja szkoły, jako osoba zarządzająca placówką, brała czynny udział w szykanach, nie wywiązując się prawidłowo z ustawowego obowiązku przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu, które w tym przypadku powinno polegać na działaniach mających na celu polubowne rozwiazanie sytuacji konfliktowej. Sądy obydwu instancji oceniły postawę dyrektorki jako generującą konflikt, między innymi tym uzasadniając odpowiedzialność szkoły za szykany. PTPA przyłączyło się do postępowania po stronie p. Juszczyk jako organizacja społeczna tuż po złożeniu pozwu. Z ramienia PTPA sprawę prowadziły r.rp. Karolina Kędziora oraz r.pr. Zofia Jabłońska.


Cały zespół PTPA serdecznie gratuluje Pani Grażynie Juszczyk wygranej, podziwiając jej determinację i odwagę!

 

Nasza organizacja pomocy prawnej udziela bezpłatnie. Jeśli uważacie Państwo, że robimy ważne i potrzebne rzeczy, zachęcamy do finansowego wsparcia PTPA. Szczegóły na stronie startowej www.ptpa.org.pl. Dziękujemy!

Partnerzy i sponsorzy