Menu

PTPA sporządziło opinię prawną w sprawie zatrzymania i ukarania działaczek FEMEN

W dniu 28 czerwca 2012 r. PTPA sporządziło opinię prawną w przedmiocie zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania przez funkcjonariuszy policji RP aktywistek grupy FEMEN (obyw. ukrańskiego i francuskiego) w dniu 8 czerwca 2012 roku przed Stadionem Narodowym w Warszawie oraz uznania aktywistek winnymi wykroczenia zgorszenia w miejscu publicznym i wymierzenia im kary grzywny 500 złotych. Autorem opinii prawnej jest współpracujący z PTPA apl. adw. Mariusz Lewandowski.

/public/files/opiniaprawna_FEMEN.doc

Partnerzy i sponsorzy