Forum Różnorodności. Razem przeciw dyskryminacji. Edycja 2015

Projekt skierowany był do organizacji działających na rzecz równego traktowania, które miały okazję wymienić się swoimi doświadczeniami. Rozmawiano o trudnościach, z jakimi borykają się organizacje przeciwdziałające dyskryminacji oraz o wyzwaniach, jakie przed nimi stoją.

Opierając się na własnych doświadczeniach wspólnie napisano wyjątkową książkę o historii ruchu równościowego w Polsce. Odczarowano pojęcie „systemu” i starano się nauczyć, jak uważne obserwowanie otaczającej nas rzeczywistości może pomóc nam w działaniu na rzecz równego traktowania. Stworzono własny protest song, który wspólnie został odśpiewany. Ukojenia można było doznać wedle wyboru - w pokoju wytchnień lub podczas wieczornej imprezy w wyjątkowym miejscu.

„Forum Różnorodności 2015 – Razem przeciw dyskryminacji” organizowane było przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG.


Partnerzy i sponsorzy