Menu

PTPA wystąpiło do Rzecznika Praw Obywatelskich

PTPA wystąpiło do RPO ws. niepokojącego trendu oddalania przez sądy pracy wysokiej liczby pozwów o odszkodowanie za dyskryminację w miejscu pracy. W roku 2014 na 912 pozwów, oddalono aż 370.

PTPA apeluje do RPO o dokonanie kompleksowej analizy podstaw oddalenia tak dużej liczby pozwów. 

treść wystąpienia

Partnerzy i sponsorzy