Menu

Nowa publikacja PTPA już dostępna!

PTPA w ramach projektu skierowanego do związków zawodowych wydało właśnie nową publikację pt "Związki zawodowe a przeciwdziałanie dyskryminacji. Podręcznik dobrych praktyk"

W publikacji zawarto przykłady dobrych praktyk, jak związki zawodowe mogą aktywnie realizować zasadę równego traktowania w zatrudnieniu oraz jak mogą włączać perspektywę równości w swoje codzienne działania. Bezpłatną publikację można zamówić pod adresem ksmiszek@ptpa.org.pl

 

Partnerzy i sponsorzy