Menu

Masz prawo do równego traktowania - ciąg dalszy bezpłatnego poradnictwa

Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny świadczymy usługi bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego dla mieszkańców Warszawy.

Przypominamy, że projekt skierowany jest do mieszkańców i mieszkanek Warszawy, zagrożonych dyskryminacją lub też doświadczających w swoim życiu nierównego traktowania, w szczególności w takich dziedzinach życia jak: dostęp do dóbr i usług, zatrudnienie, edukacja, dostęp do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego, na przykład z powodu swojej rasy, płci, orientacji seksualnej, wieku czy też niepełnej sprawności.

PTPA w projekcie zajmuje się udzielaniem bezpłatnych porad prawnych.

Dyżury prawnika:
od wtorku do piątku: w godz. 10 - 14
Porady telefoniczne: tel. 22 498 15 26
Porady drogą elektroniczną:     maszprawo@ptpa.org.pl

Dużury psychologa:
Udzielane są przez     Otwartą Przestrzeń.
Pomoc świadczona jest zarówno stacjonarnie w gabinecie w Otwartej Przestrzeni (konieczne wcześniejszcze umówienie się), a także poprzez dużur telefoniczny. Terminy dużurów rozpisane są na stronie Otwartej Przestrzeni    KLIK.

Projekt realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydsykryminacyjnego oraz     Fundację Instytut Otwartą Przestrzeń.

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy

Partnerzy i sponsorzy