Menu

Kolejna edycja projektu z poradnictwa prawnego

Niezmiernie się cieszymy, że ruszamy z kolejną edycją projektu „Masz prawo do równego traktowania- wsparcie prawne i psychologiczne dla osób mieszkających w Warszawie zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających”, który jest kontynuacją zapoczątkowanego w 2012 r. projektu, w ramach którego PTPA udziela bezpłatnych porad z prawnych z zakresu prawa antydyskryminacyjnego.

Projekt skierowany jest do osób mieszkających w Warszawie, zagrożonych lub też doświadczających w swoim życiu dyskryminacji w szczególności w takich dziedzinach życia jak: dostęp do dóbr i usług, zatrudnienie, edukacja, dostęp do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego, na przykład z powodu swojej, płci, orientacji seksualnej, wieku, pochodzenia czy też niepełnej sprawności.

Z porad można skorzystać w formie konsultacji telefonicznych lub mailowych.

Telefon* - 514 502 260

e-mail: maszprawo@ptpa.org.pl

*Telefon antydyskryminacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00 z możliwością umówienia się na rozmowę w innej godzinie.

Nieodpłatnego wsparcia psychologicznego udziela Fundacja Instytut Otwarta Przestrzeń - centrum terapii  (https://otwartaprzestrzen.pl/)

 

Projekt jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Partnerzy i sponsorzy