Menu

III edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy ochrony praw człowieka”

Sekcja Praw Człowieka im. Rafała Lemkina oraz    Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” mają przyjemność zaprosić do udziału w trzeciej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy ochrony praw człowieka”.

W ciągu ostatnich dwóch edycji organizowanych pod patronatem władz uczelni oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, goszczono ponad stu prelegentów, ekspertów i organizatorów wydarzeń towarzyszących, takich jak Maraton Pisania Listów Amnesty International. Prelegenci i eksperci reprezentowali dwadzieścia wiodących ośrodków naukowych z Polski i pięć z zagranicy, od Paryża po Szanghaj. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego po raz kolejny objęło patronat honorowy to wydarzenie.

Konferencja odbędzie się 7 grudnia br. w sali delta Collegium Iuridicum Novum WPiA UAM – al. Niepodległości 53, Poznań.
Konferencja ma interdyscyplinarny charakter, do czynnego udziału zapraszamy zarówno studentów/studentki i doktorantów/doktorantki prawa, jak i historii, politologii, socjologii oraz innych dziedzin nauki.

Proponowane obszary tematyczne:
⚈ sprawiedliwość tranzycyjna a prawa człowieka;
⚈ teoria i filozofia prawa a prawa człowieka;
⚈ praktyka prawnicza a prawa człowieka;
⚈ przeciwdziałanie dyskryminacji w różnych obszarach;
⚈ prawa socjalno-ekonomiczne jako prawa człowieka;
⚈ tendencje nacjonalistyczne a prawa człowieka;
⚈ prawa człowieka w medycynie;
⚈ prawa człowieka a nowe technologie;
⚈ ochrona praw człowieka w różnych zakątkach świata;
⚈ prawa mniejszości seksualnych jako prawa człowieka.

Udział w konferencji jest czynny - odpłatny i bierny - bezpłatny. W razie pytań prosimy o kontakt z organizator(k)ami drogą mailową: ppb@amu.edu.pl (z dopiskiem „Sekcja”).

Więcej informacji znajdziecie pod adresem    KLIK

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!

Partnerzy i sponsorzy