Menu

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA) ogłasza nabór na praktyki

Jeśli jesteś studentem/studentką prawa i chciałbyś/chciałabyś zdobyć praktyczne i konkretne doświadczenie w pracy na rzecz ochrony praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji, prześlij swoje CV na adres: kbogatko@ptpa.org.pl do dnia 30 czerwca. Oferujemy możliwość odbycia praktyki przez minimum 2 miesiące.

Oferujemy:
• Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego;
• Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie o odbyciu praktyk wraz z referencjami.
Zakres obowiązków:
• Pomoc w realizacji projektów;
• Pomoc w przygotowaniu pism procesowych i opinii prawnych;
• Zamieszczanie aktualności na stronie internetowej PTPA;
• Inne zadania administracyjne związane z codziennym funkcjonowaniem biura PTPA.
Oczekujemy:
• pracy w biurze PTPA, (6 – 8 godzin w tygodniu);
• zainteresowania problematyką praw człowieka;
• zainteresowania prawem antydyskryminacyjnym;
• zaangażowania w wykonywane zadania.


Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2012 roku. Prosimy o wysyłanie CV i listów motywacyjnych na adres kbogatko@ptpa.org.pl , w tytule e-maila podając „PRAKTYKI” Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)”.


Z wybranymi osobami skontaktujemy się do dnia 5 licpa.
 

Partnerzy i sponsorzy