Akademia Równości - II zjazd

II Zjazd Akademii Równości

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego w ramach programu „Akademia Równości”, który realizujemy wspólnie z ELSA Poland, w dniach 23-24.10.2021 w Warszawie, zorganizowało II Zjazd Akademii Równości. Jest to program edukacyjny skierowany do osób przygotowujących się do wykonywania bądź od niedawna wykonujących zawody prawnicze. W trakcie projektu ma powstać innowacyjny program edukacyjny, do którego wykorzystania w programach edukacji prawnej, będziemy zachęcać izby radcowskie i adwokackie, wydziały prawa, organizacje studenckie i inne podmioty działające w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej i prawnoczłowieczej.

Zdjęcia: Agata Kubis/ .kolektyw


Partnerzy i sponsorzy