Menu

Narzędzia skutecznego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi

 

Od 15 lat bezpłatnie wspieramy osoby doświadczające dyskryminacji, udzielając setek porad prawnych oraz biorąc udział w postępowaniach sądowych. Nasze doświadczenie i wiedzę ekspercką wykorzystujemy we współpracujemy z biznesem i sektorem publicznym, wyznaczając standardy przeciwdziałania dyskryminacji w Polsce. 

Co oferujemy?

  • Webinary / warsztaty dla kadr i pracowników. Szkolimy na temat przemocy w miejscu pracy: dyskryminacji, molestowania, molestowania seksualnego oraz mobbingu ale także praw kobiet, osób niepełnosprawnych, osób LGBTQ+, podkreślając współodpowiedzialność pracowników za budowanie bezpiecznego miejsca pracy.
  • Warsztaty dla komisji antydyskryminacyjnych i antymobbingowych. Wyposażamy członków komisji skargowych w niezbędną wiedzę oraz umiejętności m.in. jak przesłuchiwać strony/świadków, zbierać dowody i pisać opinie.
  • Szkolenie e-learningowe "Równi w pracy - przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi z zatrudnieniu". Przygotowane przez ekspertki PTPA szkolenie zawiera informacje potrzebne każdej osobie zatrudnionej, bez względu na formę zatrudnienia oraz miejsce w strukturze organizacji. Spełnia wymogi ustawowego obowiązku przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy. Podczas szkolenia uczestnicy wcielają się w rolę pracowników biura i przyglądają się różnym sytuacjom związanym z dyskryminacją i mobbingiem w miejscu pracy. Szkolenie możemy udostępnić na naszej platformie e-learningowej lub na platformie, z której korzystasz w swojej organizacji. 
  • Procedury antydyskryminacyjne i antymobbingowe. Analizujemy istniejące dokumenty, rekomendujemy niezbędne zmiany, przygotowujemy procedurę skargową - skuteczną, praktyczną, chroniącą zarówno pracowników jak i pracodawcę.
  • Porady prawne i mediacje. Konsultujemy konkretne, trudne sytuacje w organizacji i pomagamy znaleźć rozwiązanie.

Dowiedz się więcej

  • Zajrzyj na stronę www.ptpadlapracodawcy.org.pl
  • Dowiedz się, czego potrzebuje Twoja organizacja, żeby efektywnie przeciwdziałać dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy.
  • Wybierz rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb.
  • Skorzystaj z oferowanych przez nas narzędzi.

Skontaktuj się z nami

Marta Musiejewska

Specjalistka ds. przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi

mmusiejewska@ptpa.org.pl +48 739 975 508

Mówią o nas

 

Współpracując z nami realizujesz założenia społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR). Jesteśmy organizacją pozarządową, dochód ze sprzedaży przeznaczamy w całości na realizację celów statutowych naszej organizacji – bezpłatnego wsparcia prawnego dla osób doświadczających dyskryminacji.

Partnerzy i sponsorzy