Menu

Raport alternatywny do CEDAW wysłany!

PTPA w koalicji z innymi polskimi organizacjami pod kierownictwem Koalicji KARAT przygotowało raport alternatywny do raportu rządowego w odniesieniu do stanu wdrażania Konwencji ONZ w sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW). Raport będzie rozpatrywany na pre-sesji Komitetu ONZ w marcu br.

Raport alternatywny wypracowany przez polskie organizacje pozarządowe

Raport rządowy

Partnerzy i sponsorzy