Menu

Ubezwłasnowolnienie a prawa człowieka

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zapraszają na seminarium pt. „Ubezwłasnowolnienie a prawa człowieka”. Seminarium odbędzie się 28 czerwca w godzinach 12.00 - 14:00, ul. Niecała 2, sala nr 27.

 

Program seminarium:

 

12.00 – 12.15 – Wprowadzenie, Karolina Malczyk-Rokicińska, Pełnomocnik Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ds. równego traktowania

12.15 – 12.45 – Ubezwłasnowolnienie w świetle Konstytucji RP oraz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, dr Monika Zima-Parjaszewska, Członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

12.45 – 13.00 – Ubezwłasnowolnienie w praktyce działania rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, Grzegorz Błażewicz, Kierownik Zespołu Do Spraw Zdrowia Psychicznego Biura Rzecznika Praw Pacjenta

13.00 – 13.15 – Działania Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie ubezwłasnowolnienia, Michał Kubalski, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

13.15 – 13.30 – Alternatywne formy wsparcia prawnego dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie rozwiązań kanadyjskich, dr Małgorzata Szeroczyńska, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Pracownia Prawa i Kryminologii, Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście

13.30 – 14.00 – Dyskusja oraz zamknięcie seminarium

 

Partnerzy i sponsorzy