Menu

PTPA członkiem koalicji Social Watch

Polska koalicja Social Watch została powołana do życia w czerwcu 2008 r. a jej celem jest monitorowanie wdrażania międzynarodowych zobowiązań rządu w zakresie rozwoju społecznego oraz równości płci.

Obecnie w prace koalicji włączyło się 12 polskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym PTPA. Koalicja nie ma formalnej struktury i jest otwarta na przyjmowanie nowych członków. Efektem pracy koalicji jest raport na temat praw człowiek w kontekście lokalnym oraz globalnym. Członek Zarządu PTPA Krzysztof Śmiszek jest autorem jednego z rozdziałów na temat rządowego projektu ustawy o równym traktowaniu.

Cały tekst raportu http://www.karat.org/karat/img/fckimages/SW_national_report_2008(4).pdf

Partnerzy i sponsorzy