Menu

Konferencja o prawie do życia rodzinnego osób LGBT

Członkini Zarządu PTPA Monika Zima w dniu 15 maja br. wystąpiła na Konferencji Naukowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pt. Prawo osób homoseksualnych do życia w rodzinie.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się: prof. Adam Zieliński, prof. Mirosław Wyrzykowski, prof. UW Monika Płatek, dr Adam Bodnar, dr Jakub Urbanik, dr Anna Śledzińska-Simon, dr Jacek Kochanowski oraz mgr Paulina Pilch. Podczas Konferencji prezentowane były prawne zagadnienia życia rodzinnego osób homoseksualnych. Prelegenci omówili m. in. status prawny związków osób homoseksualnych na tle uregulowań międzynarodowych, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na temat prawa do życia rodzinnego osób LGBT, a także problem adopcji dzieci przez osoby homoseksualne.

Monika Zima omówiła prawo osób homoseksualnych do wychowywania własnych (biologicznych) dzieci w świetle postanowień Konstytucji RP, zwracając uwagę na zakaz dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny wynikający z art. 32 Konstytucji. Ponadto przedstawiła praktykę rodzinnych postępowań sądowych z udziałem osób homoseksualnych, na tle spraw klientów PTPA oraz Kampanii Przeciw Homofobii.

 

Partnerzy i sponsorzy