Menu

NIK odpowiada PTPA i Feminotece ws uchwał przeciw gender

Najwyższa Izba Kontroli odpowiedziała na interwencję PTPA i Fundacji Feminoteka ws. podejmowania przez niektóre polskie samorządy uchwał przeciwko tzw. "ideologii gender". NIK zapowiedziała, że w planie kontroli na rok 2014 znajdzie się kwestia prawidłowości wykorzystywania funduszy unijnych łącznie z uwzględnieniem zasady równości płci.

Odpowiedź NIK

Link do konferencji prasowej PTPA i Feminoteki ws. uchwał przeciwko "ideologii gender"

Partnerzy i sponsorzy