Menu

Odbyła się kolejna rozprawa o naruszenie dóbr osobistych osób LGBT. PTPA przystąpiło do postępowania

W dniu 7 czerwca br odbyła się w sądzie okręgowym w Warszawie druga rozprawa o ochronę dóbr osobistych z powództwa U. Pawlik i M. Minałto przeciw
Presspublica Sp. z o.o. – wydawcy dziennika „Rzeczpospolita”. Do postępowania przystąpiło także Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, które w sądzie reprezentowała Katarzyna Bogatko.

 

Na rozprawie przesłuchiwany był świadek strony pozwanej – dziennikarz Tomasz Terlikowski, autor tekstu „Rewolucja homoseksualna”. Ponadto pełnomocnik strony powodowej – mec. J. Świeca zgłosił wniosek o wezwanie do udziału w sprawie A. Krauzego, T. Terlikowskiego oraz Pawła Lisickiego (redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”), przeciwko którym także był skierowany pozew, jednakże ze względu na brak adresów został on przez sędziego cofnięty.

 

Kolejna rozprawa odbędzie się 11 października, na której zostaną rzeprowadzone między innymi dowody z opinii biegłych językoznawców.
--

 

Partnerzy i sponsorzy