Menu

Równi - zbiór reportaży o dyskryminacji z uwzględnieniem perspektywy prawnej - wersja angielska

Czas trwania projektu: marzec - sierpień 2015 

Projekt polegał na przetłumaczeniu na język angielski publikacji "Równi - zbiór reportaży o dyskryminacji z uwzględnieniem perspektywy prawnej". Publikacja jest zbiorem reportaży, które powstały w wyniku współpracy PTPA z dziennikarzami i dziennikarkami zainteresowanymi tematyką równego traktowania. 

English version HERE

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Róży Luksemburg. Przedstawicielstwo w Polsce.

Partnerzy i sponsorzy