Menu

PTPA i Pełnomocniczka Rządu ds Równego Traktowania zapraszają na konferencję

PTPA i Pełnomocniczka Rządu ds Równego Traktowania zapraszają do wzięcia udziału w konferencji "Prawo antydyskryminacyjne w Polsce – przepisy i praktyka stosowania". Konferencja odbędzie się w Gdańsku, 10 grudnia 2012 r.

Celem konferencji jest dyskusja nad obecnym kształtem polskiego ustawodawstwa antydyskryminacyjnego i przedstawienie efektów działania obecnych standardów prawnych w dziedzinie równego traktowania. Jednym z założeń konferencji jest także przedstawienie postulatów zmiany przepisów w tym obszarze. Podczas konferencji, głos zabiorą przedstawiciele/przedstwicielki administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz wymiaru sprawiedliwości.

Konferencja "Prawo antydyskryminacyjne w Polsce - przepisy i praktyka stosowania" jest konferencją podsumowującą cykl regionalnych debat Pełnomocniczki Rządu ds Równego Traktowania w ramach projektu "Równość standardem dobrego rządzenia". PTPA jest współgospodarzem tego wydarzenia. 

Program konferencji

Zaproszenie

Zasady rejestracji na konferencję

Partnerzy i sponsorzy