Menu

PTPA patronem studenckiego konkursu na równościowy esej prawniczy

PTPA objęło patronat nad konkursem zorganizowanym przez Koło Naukowe "Prawo a Płeć" z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Konkursowe eseje mają dotyczyć następujących tematów:

1."Różne formy, różne metody - czyli jak prowadzić politykę równościową".

2. Pełnomocniczka/Pełnomocnik ds. równego traktowania - przyszłością polskich uniwersytetów, urzędów, zakładów pracy?

Więcej informacji o konkursie pod adresem:

http://www2.wpia.uw.edu.pl/text9087,Konkurs_na_esej_prawniczy.html


 

Partnerzy i sponsorzy