Menu

Przewodniczący PTPA w Rzeczpospolitej

Przewodniczący PTPA, Krzysztof Śmiszek w Rzeczpospolitej nt. dyskryminacji ze względu na płeć w dostępie do usług sportowych.

 

całość arykułu dostępna pod

 

http://www.rp.pl/artykul/678716.html

 

Partnerzy i sponsorzy