Menu

Kolejny patronat nad projektem dziennikarskim!

Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, Agnieszka Kozłowska - Rajewicz, objęła honorowy patronat nad projektem "Edukacja prawna dla dziennikarzy. Zbiór reportaży o osobach doświadczających dyskryminacji z uwzględnieniem perspektywy prawnej". Projekt ten objęty jest także patronatem Rzeczniczki Praw Obywatelskich, prof. Ireny Lipowicz.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Róży Luksemburg. 

Partnerzy i sponsorzy