Menu

PTPA na spotkaniu eksperckim w sprawie przestępstw z nienawiści

29 marca 2012 r. z inicjatywy Pełnomocniczki Rządu ds Równego Traktowania Agnieszki Kozłowskiej Rajewicz odbyło się spotkanie eksperckie ws. penalizacji przestępstw z nienawiści. w Spotkaniu wziął udział Krzysztof Śmiszek, Przewodniczący PTPA.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki organizaji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka. Na spotkaniu obecny również był wiceminister sprawiedliwości Michał Królikowski. Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło głównie inicjatywy nowelizacji przepisów art. 256 i 257 Kodeksu karnego i poszerzenia katalogu cech, ze względu na które zakazane byłaby dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz tożsamość płciową.

Partnerzy i sponsorzy