Menu

PTPA wyróżnione nominacją do Okularów Równości 2013!

PTPA nominowane było w kategorii "Prawa mniejszości i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek, rasę, pochodzenie etniczne, religię, wiarę lub jej brak, niepełnosprawność oraz orientację seksualną”. Nagrodę otrzymała Agnieszka Holland.

Partnerzy i sponsorzy