Menu

Polityka równości. Stan gry. Rekomendacje.

Zapraszamy Państwa 26 kwietnia na konferencję o polityce równości. Pragniemy się wspólnie z Państwem zastanowić, jak polityka równości moze wyglądać w najbliższej przyszłości, co jeszcze jest w niej do zrobienia oraz jakie powinnny być jej priorytety.

Niedawno świętowaliśmy 25-lecie demokratycznych przemian w Polsce. Warto zatem podsumować to, co udało się już osiągnąć w dziedzinie ochrony przed nierównym traktowaniem. Chcemy jednak również, by konferencja stała się okazją do dyskusji nad przyszłością polityki równego traktowania, tym bardziej że w ostatnich tygodniach pojawiają się w mediach informacje o planowanych inicjatywach ustawodawczych, które mogą uderzyć w prawa osób należących do mniejszości czy w kobiety. Pragniemy się więc wspólnie z Państwem zastanowić, jak polityka równości może wyglądać w najbliższej przyszłości, co jeszcze jest w niej do zrobienia oraz jakie powinny być jej priorytety.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele i przedstawicielki świata nauki, organów publicznych zobowiązanych ustawowo do ochrony praw, organizacji pozarządowych, prawnicy i prawniczki oraz przedstawiciele i przedstawicielki parlamentu.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do dnia 22 kwietnia na adres mailowy: mkulak@ptpa.org.pl. Osobą do kontaktu ws. organizacji konferencji jest p. Maciej Kułak, tel. 22 498 15 26.

PROGRAM KONFERENCJI

Osobom spoza Warszawy zwracamy koszty podróży. 

Konferencja organizowana jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Partnerzy i sponsorzy