Menu

Zaproszenie na seminarium "Molestowanie seksualne na uczelniach wyższych"

PTPA wraz z Zakładem Praw Człowieka WPiA UW oraz Kołem Naukowym Prawo a Płeć zapraszają na seminarium poświęcone problematyce molestowania seksualnego na wyższych uczelniach. Seminarium odbędzie się w Warszawie 24 marca 2011 r. godz. 12:30 – 14.30, sala im. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim, Krakowskie Przedmieście 26/28.

Program seminarium:

12.30 – 12.40 Wprowadzenie prof. Mirosław Wyrzykowski (WPiA UW, Kierownik Zakładu Praw Człowieka, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku)

12.40 – 13.10 Czy molestowanie seksualne ma płeć? Działalność Komisji Rektorskiej ds. przeciwdziałania dyskryminacji na UW prof. Małgorzata Fuszara (socjolożka, współtwórczyni Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, ekspertka Rady Europy do spraw wprowadzania równości płci do głównego nurtu działań politycznych i społecznych, członkini Komisji Rektorskiej ds. przeciwdziałania dyskryminacji na UW)

13.10 – 13.40 Formy molestowania seksualnego w edukacji Anna Wołosik (pedagożka, współautorka książki „Napastowanie seksualne – głupia zabawa czy poważna sprawa?”)

13.40 – 14.10 Prezentacja analizy: „Molestowanie seksualne na uczelniach wyższych wciąż tematem tabu - analiza obowiązujących regulacji prawnych” r.pr. Karolina Kędziora (Wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego

14.10 – 14.30 Dyskusja oraz zamknięcie seminarium

 

Partnerzy i sponsorzy