Menu

Wiceprezeska PTPA o dyskryminacji dla sędziów

W dniu 7 grudnia 2011 r. Wiceprezeska PTPA r. pr. Karolina Kędziora, w ramach seminarium adresowanego do sędziów, dotyczącego problematyki stosowania przepisów prawa antydyskryminacyjnego w praktyce wygłosiła prelekcję na temat „Przeciwdziałanie dyskryminacji w orzecznictwie sądów europejskich“.

Seminarium odbyło się w ramach projektu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej i Instytutu Spraw Publicznych pt. „Różni ale równi – badania nad równym traktowaniem cudzoziemców w Polsce“.

Partnerzy i sponsorzy