Menu

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego przygotowało apel do posłów i posłanek z Komisji Regulaminowej o poparcie projektu uchwały powołującej stałą Komisję do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn

W najbliższym czasie Sejmowa Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich będzie rozpatrywała projekt uchwały dot. zmiany regulaminu Sejmu powołującej stałą Komisję do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

Pierwsza dyskusja w dniu 29 lutego br pokazała, że wielu członków i członkiń Komisji wykazuje ogromną niechęć do tego pomysłu. Dlatego, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego przygotowało apel do posłów i posłanek z Komisji Regulaminowej o poparcie projektu uchwały. Zbieramy podpisy pod apelem tylko od organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na rzecz praw kobiet i równości. Prosimy o przesyłanie poparcia na adres kbogatko@ptpa.org.pl do 8 marca br.
Treść projektu uchwały dostępny pod linkiem
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/D6C442B2229F0E6CC1257966003ACD36/%24File/77.pdf

Partnerzy i sponsorzy