Menu

Warsztat z przygotowywania raportów alternatywnych

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego zaprasza na warsztat z przygotowywania raportów alternatywnych do rządowych sprawozdań z wykonywania międzynarodowych aktów prawnych w obszarze praw człowieka!

Raporty są formą opisania przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego rzeczywistości w odniesieniu do określonego zagadnienia i oceny działań właściwych organów państwowych w tym zakresie. Stwarzają one dzięki temu możliwość zwrócenia uwagi właściwych organów międzynarodowych na problemy, które są systematycznie niezauważane przez rząd.

W programie warsztatu m.in. spotkanie z przedstawicielem międzynarodowego organu ds. praw człowieka oraz przygotowywanie założeń do własnego raportu alternatywnego. 

Kiedy: 5 – 7 października 2015 r.

Gdzie: ul. Sapieżyńska 10a w Warszawie (siedziba Fundacji im. Stefana Batorego)

Dla kogo: osoby pracujące w organizacjach pozarządowych działających na rzecz praw człowieka. UWAGA! Nie trzeba być prawnikiem/prawniczką!

Liczba miejsc ograniczona! Spośród osób, które się zgłoszą, organizatorzy i organizatorki wybiorą ostatecznie osoby uczestniczące w warsztacie. Rekrutacja trwa do 14 września!

Rejestracja: za pośrednictwem formularza wysłanego na adres mkulak@ptpa.org.pl lub www.monitoring-legislacji.konfeo.com

PROGRAM

UWAGA: W przypadku rejestracji internetowej w zakładce formularza rejestracyjnego „Uwagi” prosimy o podanie reprezentowanej organizacji oraz krótkie opisanie doświadczenia, jakie Państwo posiadacie w przygotowywaniu raportów alternatywnych. Prosimy również o wskazanie, w której z grup tematycznych chcielibyście Państwo pracować podczas warsztatu – przemoc, dyskryminacja z powodu niepełnosprawności, dyskryminacja rasowa (ostateczny przydział do grup po zamknięciu listy osób uczestniczących w warsztacie).

Dla 12 osób przewidziano zwrot kosztów podróży i noclegu.

Warsztat organizowany jest w ramach projektu „Obserwatorium legislacji antydyskryminacyjnej”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Szczegółowy opis programu:

Pierwszego dnia szkolenia uczestnikom i uczestniczkom zostaną zaprezentowane podstawowe zagadnienia międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka w kontekście polskim, co pozwoli nakreślić ramy zasad uczestnictwa organizacji pozarządowych w pracach organów międzynarodowych. Wiedza zdobyta podczas wykładu będzie stanowiła punkt wyjścia do dalszych działań przewidzianych w programie warsztatu. Tego samego dnia odbędzie się również spotkanie z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji pozarządowych doświadczonych w przygotowywaniu raportów alternatywnych – będzie to okazja nie tylko do wymiany doświadczeń, ale także do zidentyfikowania trudności, jakie organizacje mogą napotkać podczas opracowywania takich raportów oraz uzyskania praktycznych wskazówek.

Drugiego dnia przewidziano zajęcia z wstępu do strategii medialnych, podczas których osoby uczestniczące zapoznają się z podstawowymi zasadami prezentacji wyników swoich prac w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Główną częścią zajęć tego dnia będzie jednak praca w grupach. Uczestnicy i uczestniczki zostaną podzieleni na trzy grupy tematyczne – przemoc ze względu na płeć, dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność oraz dyskryminacja rasowa. Każda z grup będzie miała za zadanie przygotować zarys raportu alternatywnego do kilku wybranych artykułów ze wskazanych przez organizatorów aktów prawa międzynarodowego, a także opracować koncepcję działań rzeczniczych i sposoby wykorzystania opracowanych rekomendacji. Każdej z grup będzie towarzyszyła doświadczona osoba wspierająca, która będzie miała za zadanie inspirować grupę oraz rozwiewać ewentualne wątpliwości.

Wyniki prac w grupach zostaną zaprezentowane trzeciego dnia – będzie to okazja do wymiany doświadczeń przy przygotowywaniu zarysu raportu oraz analizy trudności, które można napotkać podczas jego opracowywania. Warsztat zakończy spotkanie z przedstawicielem międzynarodowego organu ochrony praw człowieka, który z perspektywy organu opowie o swoich doświadczeniach ze współpracy z organizacjami pozarządowymi.


Osoby prowadzące aktywności podczas warsztatu:

  • Dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Poznańskie Centrum Praw Człowieka, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,
  • Krzysztof Śmiszek, prezes PTPA, członek europejskiej sieci ekspertów ds. dyskryminacji, współautor raportu „Combating sexual orientation discirmination in the European Union”,
  • r. pr. Karolina Kędziora, wiceprezeska PTPA, członkini Zespołu Ekspertek „Obserwatorium legislacji antydyskryminacyjnej”, 
  • r. pr. Zofia Jabłońska, prawniczka PTPA, członkini Zespołu Ekspertek „Obserwatorium legislacji antydyskryminacyjnej”,
  • Małgorzata Szuleka, prawniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,
  • Margret Steinarsdottir, Islandzkie Centrum Praw Człowieka,
  • Anna Czerwińska, Fundacja Emancypacji i Równości STER,
  • Aleksandra Solik, Koalicja KARAT,
  • Agata Chaber, prezes zarządu Kampanii Przeciw Homofobii.


  
 

Partnerzy i sponsorzy