Pro bono dla równości/ Pro bono for equality

W 2012 r. PTPA uruchomiło Program Pro Bono, w ramach którego rozpoczęto współpracę z prawnikami - adwokatami, radcami prawnymi, aplikantami, którzy bezpłatnie podejmują się prowadzenie spraw klientów zgłaszających się do PTPA o pomoc prawną.

Program został zainaugurowany 8 września 2012 r. w Warszawie, przy udziale mec. Mikołaja Pietrzaka, Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Chęć współpracy z PTPA wyraziło około 50 prawników z całej Polski.

W tym dziale, będziemy sukcesywnie zamieszczać nazwiska prawników, którzy aktywnie włączyli się w działania Programu Pro Bono PTPA. 

Koordynacją projektu zajmuje się r.pr. Karolina Kędziora, kontakt: kkedziora@ptpa.org.pl.

Osoby zainteresowane współpracą z PTPA w ramach Programu Pro Bono prosimy o kierowanie zgłoszeń pod adres kkumor@ptpa.org.pl lub pod nr tel: 535 007 295.

Opodatkowanie działalności pro bono podatkiem VAT

W dniu 1 marca 2019 r. odbyło się spotkanie prawniczek i prawników pro bono i osób reprezentujących organizacje społeczne działające na rzecz równości i przeciwdziałania dyskryminacji – „PRO BONO DLA RÓWNOŚCI”.

Poniżej znajdą Państwo:

Relacja ze spotkania

Relacja fotograficzna ze spotkania

Program spotkania

Video ze spotkania:

Pro bono na rzecz równości

Organizacje potrzebują wsparcia


PSAL began its Pro Bono Programme in 2012, which focuses on developing cooperation with professional lawyers – attorneys, counsellors, as well as legal trainees, who take on PSAL’s clients’ cases free of charge.

The program was inaugurated on September 8, 2012 in Warsaw, with the participation of Miko³aj Pietrzak, the Chairman of the Human Rights Commission at the Supreme Bar Council. The willingness to cooperate with PSAL was expressed by about 50 lawyers from all over Poland.


In this section, we will successively list the names of lawyers who have actively participated in the Pro Bono PSAL Programme.

Project coordination: Att. Karolina Kędziora, contact: kkedziora@ptpa.org.pl

If you are interested in cooperating with PTPA within the Pro Bono Programme, please send your application to kkumor@ptpa.org.pl or tel: 535 007 295.

 

On the 1st of March 2019, the Polish Society of Antidiscrimination Law once again organized its "Pro Bono for Equality" event.  Over the years, since the beginning of its "Pro Bono" project in 2014, PSAL has managed to bring together over 60 professional lawyers, committed to delivering pro bono legal aid in cases of discrimination - concerning both individual parties and NGOs active in the human rights sector. PSAL, along with its partners, this year with the help of the internationally renowned law firm White & Case - Warsaw Office , hosts the "Pro Bono for Equality" events to encourage networking and dialogue between lawyers and the civil society.

Below you will find:
Coverage of the meeting

Video coverage:

Photographic coverage

 

 

 

 

Partnerzy i sponsorzy