Pro bono dla równości/ Pro bono for equality

W 2012 r. PTPA uruchomiło Program Pro Bono, w ramach którego rozpoczęto współpracę z prawnikami - adwokatami, radcami prawnymi, aplikantami, którzy bezpłatnie podejmują się prowadzenie spraw klientów zgłaszających się do PTPA o pomoc prawną.

Program został zainaugurowany 8 września 2012 r. w Warszawie, przy udziale mec. Mikołaja Pietrzaka, Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Chęć współpracy z PTPA wyraziło około 50 prawników z całej Polski.

W tym dziale, będziemy sukcesywnie zamieszczać nazwiska prawników, którzy aktywnie włączyli się w działania Programu Pro Bono PTPA. 

Koordynacją projektu zajmuje się r.pr. Karolina Kędziora, kontakt: kkedziora@ptpa.org.pl.

Osoby zainteresowane współpracą z PTPA w ramach Programu Pro Bono prosimy o kierowanie zgłoszeń pod adres     erutynowska@ptpa.org.pl lub pod nr tel: 22 498 15 26.

Opodatkowanie działalności pro bono podatkiem VAT


PSAL began its Pro Bono Programme in 2012, which focuses on developing cooperation with professional lawyers – attorneys, counsellors, as well as legal trainees, who take on PSAL’s clients’ cases free of charge.

The program was inaugurated on September 8, 2012 in Warsaw, with the participation of Miko³aj Pietrzak, the Chairman of the Human Rights Commission at the Supreme Bar Council. The willingness to cooperate with PSAL was expressed by about 50 lawyers from all over Poland.


In this section, we will successively list the names of lawyers who have actively participated in the Pro Bono PSAL Programme.

Project coordination: Att. Karolina Kędziora, contact: kkedziora@ptpa.org.pl

If you are interested in cooperating with PTPA within the Pro Bono Programme, please send your application to erutynowska@ptpa.org.pl or tel: +48 22 498 15 26.

 

 

 

Partnerzy i sponsorzy