Menu

Wygrana w Sądzie II instancji

Sąd II instancji oddalił apelację pozwanego i zasądził 38.000 zł odszkodowania z tytułu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Sprawa dotyczyła nauczycielki chorej na stwardnienie rozsiane, z którą pracodawca pomimo wcześniejszych ustaleń, nie przedłużył umowy o pracę po tym jak dowiedział się o chorobie i orzeczonej niepełnosprawności. Wyrok jest prawomocny.

Powódkę w sądzie reprezentował pro bono adw. Hubert Hajduczenia z kancelarii DLA Piper Giziński Kycia sp.k. w ramach naszego       Programu Pro Bono, któremu bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy.
Sygnatura akt: VIIPa 20/19.

Partnerzy i sponsorzy