Menu

Ochrona konsumentów LGBT - sukces KPH przy wsparciu PTPA

31 marca w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzew odbyła się rozprawa w sprawie drukarza, który odmówił wykonania materiałów reklamowych dla Fundacji LGBT Business Forum ze względu na ich treść.

Łódzki Sąd uznał obwinionego za winnego wykroczenia określonego w art. 138 Kodeksu wykroczeń, odstąpił jednak od wymierzenia kary. Wyrok zapadł w wyniku sprzeciwu złożonego przez obwinionego od wcześniejszego wyroku nakazowego w przedmiotowej sprawie, uznającego jego winę oraz nakładającego na jego osobę karę grzywny w wysokości 200,00 zł.

Drukarz odmówił wykonania świadczenia druku promocyjnego, tzw. roll-up'u, na którym miał widnieć skrót LGBT. Fakt ten został uznany przez usługodawcę za promowanie ruchu LGBTQ, do czego (cyt.) „nie będzie się przyczyniał”.

PTPA w sprawie złożyło opinię amicus curiae, wskazując w niej na zaistniałą w sprawie dyskryminację w dostępie do usług ze względu na orientację seksualną.

31 marca 2017 r. przedstawicielka PTPA w charakterze obserwatorki uczestniczyła w rozprawie. 

Link do pełnego opisu sprawy: https://kph.org.pl/wyrok-ws-drukarza-z-lodzi-konsumenci-lgbt-pod-ochrona/ 

Partnerzy i sponsorzy