Menu

I spotkanie Koalicji na Rzecz Równych Szans

19 kwietnia 2010 r. w Warszawie odbyło się I spotkanie Koalicji na Rzecz Równych Szans. PTPA jest koordynatorem działań Koalicji.

W spotkaniu wzięła udział większość organizacji członkowskich tworzących Koalicję. Podczas spotkania omówiono zasady współpracy organizacji tworzących Koalicję, jak również ustalono priorytety na najbliższe miesiące. Najważniejszym celem działania Koalicji będzie monitoring działań rządowych odnośnie prac nad ustawą wdrażającą antydyskryminacyjnej przepisy wspólnotowe oraz prowadzenie merytorycznego dialogu z organami państwa odpowiedzialnymi za prace nad projektem ustawy.
Stworzono także grupę roboczą, która odpowiedzialna będzie za wypracowanie całościowego stanowiska Koalicji wobec najnowszego projektu ustawy o równym traktowaniu.
Spotkanie było również okazją do prezentacji działań wybranych organizacji członkowskich i dyskusji nad najbardziej skutecznymi metodami działania.

 

Partnerzy i sponsorzy