Menu

"Prawa osób LGBTI w Praktyce" Szkolenia dla profesjonalnych pełnomocniczek i pełnomocników

01.09.2021-30.09.2022

Projekt finansowany przez Ambasadę USA w Polsce

Projekt zakłada przeprowadzenie 5 szkoleń online i 5 szkoleń na żywo, w izbach adwokackich i radcowskich w całej Polsce.

W okresie grudzień 2021-marzec 2022 odbyło się pięć szkoleń online – zachęcamy do zapoznania się z nagraniami:

 

"Postępowania w sprawach przestępstw motywowanych homofobią i transofobią"

8 grudnia 2021 r., prowadzący: adw. Paweł Knut, czas trwania: 2h

Zobacz nagranie

 

"Wolność zgromadzeń - odwołania od zakazów marszów równości"

 

19 stycznia 2022 r., prowadząca: adw. Karolina Gierdal, czas trwania: 2h

Zobacz nagranie

 

"Postępowania sądowe w sprawach o ustalenie płci"

28 lutego 2022 r., prowadząca: adw. Anna Mazurczak, czas trwania: 2h

Zobacz nagranie

 

"Postępowania sądowe w sprawach dyskryminacyjnych - zatrudnienie"

17 lutego 2022 r., prowadząca: r. pr. Karolina Kędziora, czas trwania: 2h

Zobacz nagranie

 

"Postępowania sądowe w sprawach dyskryminacyjnych - usługi"

23 marca 2022 r., prowadząca: r. pr. Karolina Kędziora, czas trwania: 2h

Zobacz nagranie

 

Osoby, które wzięły udział w szkoleniach lub zapoznały się z ich nagraniami i są zainteresowane uzyskaniem zaświadczeń o udziale, prosimy o kontakt z biurem PTPA (biuro@ptpa.org.pl).

W okresie maj-październik 2022 r. w izbach adwokackich i radcowskich obywają się ponadto szkolenia na żywo pt. "Postępowania sądowe w sprawach osób LGBT+ - praktyczne wskazówki"

Opis szkolenia:

Na szkolenie składają się dwie części - pierwsza część to warsztat dotyczący definicji dyskryminacji i różnych jej przejawów oraz omówienie ochrony prawnej przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, cechy płciowe i ekspresję płciową w polskim ustawodawstwie w różnych obszarach (zatrudnienie, dostęp do usług, ochrona zdrowia, edukacja). W drugiej części warsztatu uczestniczki i uczestnicy porównują środki ochrony prawnej przed dyskryminacją i przestępstwami z nienawiści z różnych dziedzin prawa i na przykładach omawiają zalety i wady dostępnych ścieżek. Warsztat jest nastawiony na doskonalenie umiejętności praktycznych podejmowania strategicznych decyzji procesowych na przykładach precedensowych spraw z zakresu ochrony praw osób LGBTI, choć nabyte na nim umiejętności mogą zostać wykorzystane także w innych sprawach dotyczących ochrony praw człowieka.

Projekt koordynuje adw. Anna Mazurczak, amazurczak@ptpa.org.pl

Partnerzy i sponsorzy