Menu

Koalicja na Rzecz Równych Szans krytycznie o projekcie ustawy równościowej


W dniu 28 czerwca br. reprezentanci i reprezentantki Koalicji na Rzecz Równych Szans zaprezentowali krytyczne uwagi wobec projektu opracowanego rząd.


Na konferencji prasowej przedstawiono główne zastrzeżenia organizacji członkowskich Koalicji na Rzecz Równych Szans. Koalicja krytycznie odniosła się do ograniczonego katalogu cech na podstawie których zakazana ma być dyskryminacja, jak również krytyce poddano pomysł nierównej ochrony przyznanej różnym grupom społecznym w różnych dziedzinach życia.
Krytycznie oceniono ideę „bezkosztowego” wprowadzenia ustawy w życie, brak wymiaru edukacyjnego ustawy, brak skutecznej instytucjonalnej ochrony przed dyskryminacją.
Koalicja na Rzecz Równych Szans przekazała pond 30 stron uwag dotyczących projektu ustawy Elżbiecie Radziszewskiej, Pełnomocniczce Rządu ds. Równego Traktowania, odpowiedzialnej z ramienia rządu za projekt.

Doniesienia prasowe o konferencji:
http://wyborcza.pl/1,91446,8073877,Organizacje_krytycznie_o_projekcie_ustawy_antydyskryminacyjnej.html

http://wiadomosci.onet.pl/2190563,11,organizacje_krytycznie_o_projekcie_ustawy_antydyskryminacyjnej,item.html

 

Partnerzy i sponsorzy