Menu

Zapytanie ofertowe na opracowanie analiz

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego w ramach realizowanego projektu „Równość standardem dobrego samorządu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji), poszukuje ekspertów do sporządzenia dwóch analiz.

 

Zakres merytoryczny analiz to:

 

1. "Możliwości włączania perspektywy równości w procedury przetargowe"
oraz
2. "Obowiązki władz publicznych we wdrażaniu polityki równego traktowania. Doświadczenia krajów UE".

Oferenci proszeni są o przesłanie swoich ofert w ciągu 7 dni od dnia publikacji niniejszego zapytania na adres mailowy: ksmiszek@ptpa.org.pl lub na do korespondencji: ul. Gałczyńskiego 7/6, 00-362 Warszawa


W ofercie należy podać wysokość żądanej kwoty za wykonane analizy oraz termin oddania zlecenia.

 

Partnerzy i sponsorzy