Menu

PTPA wzięło udział w VI Europejskim Szczycie Równości

W dniach 22, 23 listopada 2012 r. w Nicosii odbył się VI Europejski Szczyt Równości zorganizowany w ramach Prezydencji Rady UE sprawowanej przez Republikę Cypryjską. W Szczycie udział wzięły delegacje 27 państw członkowskich oraz państw wchodzących w skład EOG, reprezentujące szczebel rządowy, w tym organy ds. równości oraz organizacje pozarządowe, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz innych agend UE. Z ramienia PTPA udział w Szczycie wzięły Monika Wieczorek i Katarzyna Bogatko.

Podczas posiedzeń plenarnych Szczytu podkreślono m.in. cele, jakie mają zostać osiągnięte w najbliższych latach na poziomie ustawodawstwa europejskiego:
- wzmożenie prac na horyzontalną dyrektywą antydyskryminacyjną,
- uznanie transpłciowości za specyficzne kryterium dyskryminacyjne,
- uznanie dyskryminacji wielokrotnej za jedną z form dyskryminacji,
- obowiązek nakładania na podmioty (publiczne i prywatne) pozytywnych obowiązków aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji (tzw. positive duties),
- wzmocnienie pozycji organów ds. równości.
 

Partnerzy i sponsorzy