Menu

Uwagi Koalicji na Rzecz Równych Szans do projektu Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania

Koalicja na Rzecz Równych Szans zgłosiła w ramach konsultacji społecznych uwagi do projektu Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013 - 2015. Organizacje członkowskie z uznaniem odniosły się do przedstawionego do konsultacji społecznych projektu, ponieważ zarówno zakres merytoryczny, jak i szczegółowość zaplanowanych działań dają nadzieję, iż rządowa polityka antydyskryminacyjna i równościowa będzie efektywna, przyniesie od dawna oczekiwane przez społeczeństwo konkretne rezultaty a także zapewni zmianę świadomości władz publicznych w zakresie rangi i wagi objętych Programem kwestii.

Z uwagami Koalicji można zapoznać się, klikając w poniższy link:

http://www.ptpa.org.pl/public/files/Uwagi_Koalicji_na_Rzecz_Rownych_Szans-Calosc.pdf

Partnerzy i sponsorzy