Menu

PTPA członkiem Platformy Praw Podstawowych

PTPA zostało przyjęte do grona organizacji pozarządowych oficjalnie współpracujących z Agencją Praw Podstawowych UE.

Platforma Praw Podstawowych to oficjalne forum współpracy i wymiany informacji pomiędzy Agencją Praw Podstawowych UE a europejskimi organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w ochronie praw człowieka. Członkowie platformy biorą także udział w konsultacjach planów i projektów Agencji jak również rocznych raportów Agencji.

Więcej informacji o Platformie Praw Podstawowych:

http://fra.europa.eu/fraWebsite/civil_society/fr_platform/fr_platform_en.htm

Partnerzy i sponsorzy