Przykłady

  • Za dyskryminację ze względu na płeć można uznać sytuację, w której szpital odmawia kobiecie dostępu do badań prenatalnych, mimo istniejących wskazań;
  • Osoby starsze to grupa społeczna często narażona na dyskryminację w dostępie do ochrony zdrowia. Dolegliwości starszych pacjentów są lekceważone, postrzegane przez lekarzy jako nieuniknione objawy starzenia się (wiek traktowany jest jako diagnoza). Za dyskryminację można uznać odmowę wezwania karetki do osoby starszej, ponieważ „do osoby starszej to i tak nie ma już sensu”. Dyskryminacją są także nie przyjęcie osoby starszej na specjalistyczne oddziały szpitalne, ograniczenia wiekowe w dostępie do badań profilaktycznych (np. mammografia, kolonoskopia) i programów lekowych, utrudniony dostęp do protez i sprzętu rehabilitacyjnego, a także usług z zakresu rehabilitacji dla osób starszych;
  • Osoby z niepełnosprawnością mają utrudniony dostęp do wielu świadczeń zdrowotnych. Np. dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną odmawia się wykonania zabiegu medycznego, ponieważ uważa się, że osoby te nie są w stanie świadomie wyrazić swojej zgody na zabieg. Prowadzi to często do ubezwłasnowolnienia tych osób’
  • Dyskryminacją będzie odmowa pobrania krwi osobie o orientacji homoseksualnej uzasadniona zwiększonym ryzykiem zarażenia wirusem HIV;
  • Częstym przykładem dyskryminacji pośredniej cudzoziemców będzie brak numeru identyfikacyjnego PESEL, uniemożliwiającego wybór leku na receptę i skorzystanie z przysługujących ulg;
  • Za dyskryminujące należy uznać pozbawienie muzułmanek przebywających w ośrodkach dla uchodźców prawa do wyboru lekarza – kobiety, np. ginekologa.

Partnerzy i sponsorzy