Menu

PTPA przedstawiło stanowisko ws. planów wydłużenia wieku emerytalnego

PTPA wzięło udział w konsultacjach społecznych i w swoim stanowisku z 12 marca 2012 r. odniosło się do rządowego projektu Ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 13 lutego 2012 r.)

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA) odnosi się jedynie do kwestii założonego w projekcie ustawy stopniowego podwyższania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn, co w efekcie ma doprowadzić do wyrównania tego wieku dla obu płci na poziomie 67 lat do 2040 r.

W sswoim stanowisku PTPA przedstawiło linię orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnośnie dyskryminacji z powodu weku, jak również podniosło, że ewentualne wydłużenie wieku emerytalnego powinno być poprzedzone wzmocnieniem przepisów antydyskryminacyjnych, wzmocnieniem instrumentów zarządzania różnorodnością w zatrudnieniu, a także skuteczniejszą polityką przeciwdziałania stereotypom i uprzedzeniom z powodu wieku i płci. 

opinia PTPA w sprawie podniesienia wieku emerytalnego

Partnerzy i sponsorzy