Menu

Podręcznik promujący gwałt - skarga do CEDAW

"Linda była szczęśliwa, że zostanie zgwałcona (szykowała się na to cały tydzień!)" - Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego złożyło skargę na Polskę do Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (działającego w ramach ONZ) w związku z książką do nauki języka angielskiego, która promowała gwałt. Polska prokuratura odmówiła zajęcia się sprawą.

"Linda była szczęśliwa, że zostanie zgwałcona (szykowała się na to cały tydzień!)" - to tylko jeden z przykładów zdań, jakie znalazły się w podręczniku. PTPA złozyło w tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pochwalania gwałtu, jednak organy ścigania dwukrotnie umorzyły postępowanie w tej sprawie, zamykając drogę do skazania osób odpowiedzialnych za umieszczenie treści wskazujących na gwałt jako zjawisko pozytywne i pożądane przez kobiety. W związku z wyczerpaniem wszelkich środków krajowych, PTPA złożyło skargę do Komitetu, zarzucając Polsce niewywiązanie się z obowiązków wynikających z Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. 

Dziękujemy dr Katarzynie Sękowskiej-Kozłowskiej z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka za konsultację merytoryczną oraz firmie Textem za pomoc w tłumaczeniu skargi na język angielski. 

/skarga w wersji polskiej/

/skarga w wersji angielskiej

Partnerzy i sponsorzy