Menu

Członkini Zarządu PTPA Monika Zima w radiu TOK FM

Członkini Zarządu PTPA Monika Zima w audycji w radiu TOK FM w dniu 5 stycznia br. zwróciła uwagę na brak działań rządu zmierzających do ratyfikacji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, podpisanej przez Polskę w 2007 r.

Konwencja została zatwierdzona przez Wspólnotę Europejską, ratyfikowana np. przez szreg panstw, a zgodnie ze stanowiskiem rządu w tej sprawie „analiza postanowień konwencji nasuwa szereg wątpliwości”, a do decyzji o ratyfikacji potrzebna jest „znajomość kierunków interpretacji konwencji”. Zdaniem PTPA oznacza to, że Polska już na wstępie zaznacza, że nie będzie w stanie realizować ciążących na niej obowiązków zapewnienia osobom niepełnosprawnym korzystania z wszystkich praw człowieka na zasadach równości.

3 grudnia 2009 r. PTPA wystosowało pismo do Premiera w prośbą o jak najszybsze podjęcie działań w celu ratyfikacji konwencji.

http://www.ptpa.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=114:wiatowy-dzie-osob-niepenosprawnych-apel-ptpa-do-premiera

 

Partnerzy i sponsorzy