Menu

Konferencja prasowa na rzecz osób LGBT+

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego wspólnie z organizacjami działającymi na rzecz społeczności osób LGBT+


UCHWAŁY ANTY-LGBT ŁAMIĄ PRAWO I POWINNY BYĆ UCHYLONE

Samorządy, które deklarują się jako ''wolne od LGBT", rażąco naruszają przepisy - alarmuje PolskieTowarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Kampania Przeciw Homofobii, Lambda, Miłość Nie Wyklucza, Trans-Fuzja i Wolontariat Równości. Organizacje opublikowały opinię prawną, z której wynika, że stanowiska uderzające w lesbijki, gejów, osoby biseksualne i transpłciowe (LGBT) są sprzeczne z Konstytucją i szeregiem umów międzynarodowych podpisanych przez Polskę. W ostatnich miesiącach takie uchwały podjęło prawie 30 samorządów: województw, powiatów i gmin, co spotkało się z głośnym sprzeciwem m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich.
- Piętnowanie i wykluczanie ludzi przez organy władzy ze względu na orientację seksualną jest niedopuszczalne. Wojewodowie powinni zaskarżać takie uchwały do sądu. Dlatego też, PTPA poprosiło o przygotowanie opinii prawnej eksperta - mówi r. pr Karolina Kędziora, prezeska PTPA - Idą wybory do Sejmu. Obawiamy się, że znajdą się kandydaci, którzy będą chcieli robić kampanię wyborczą na szczuciu przeciwko osobom nieheteroseksualnym. Mamy nadzieję, że nasza opinia prawna pomoże wszystkim szanującym prawo i równość samorządowcom blokować takie szkodliwe inicjatywy - dodaje.

Opinia wskazuje, że uchwały przeciwko osobom LGBT+ naruszają w szczególności przepisy Konstytucji: art. 7 mówiący o tym, że władze publiczne (w tym samorządowe) mają obowiązek działać na podstawie i w granicach prawa oraz art. 32, zakazujący dyskryminacji kogokolwiek z jakiejkolwiek przyczyny. Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną jest też niedopuszczalna w świetle wiążącej dla Polski Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych. Oprócz opinii organizacje opublikowały mapę (autor: Korneliusz Marchewka), na której oznaczyły województwa, powiaty i gminy, głównie ze wschodu i południa Polski, które złamały przepisy
zobowiązujące je do równego traktowania osób o innej niż heteroseksualna orientacji.

- Politycy którzy proponują przyjmowanie dyskryminujących uchwał chcą ukryć swoje prawdziwe intencje. Twierdzą, że sprzeciwiają się ''ideologii LGBT'', bez tłumaczenia, co mają na myśli - komentuje Marek Szolc, prawnik i radny Warszawy działający na rzecz osób LGBT+. - Ale nie ma czegoś takiego jak ''ideologia LGBT''. Są osoby LGBT - lesbijki, geje, osoby biseksualne, transseksualne i inne nieheteronormatywne, które z daną orientacją seksualną albo tożsamością płciową się rodzą. Tak jak inni obywatele i obywatelki mają prawo do szacunku, do równego traktowania. Samorządy deklarujące, że będą ''wolne od LGBT'', brutalnie wykluczają je ze wspólnoty, narażają na przemoc. I to w sytuacji, gdy ilość przestępstw z nienawiści w Polsce szybko rośnie - podkreśla Szolc.
Uchwały przeciwko osobom nieheteroseksualnym zaczęły być przyjmowane w rekcji na podpisanie przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego deklaracji na rzecz społeczności LGBT+, w której zobowiązał się do wprowadzenia w stolicy rozwiązań zabezpieczających gejów, lesbijki, osoby biseksualne i transpłciowe przed dyskryminacją, wykluczeniem i przemocą. Jako pierwsi uchwałę sprzeciwiającą się rozwiązaniom równościowym i ''ideologii LGBT'' przyjęli radni Świdnika, a za nimi poszły kolejne rady.
Opinia zostanie wysłana do wszystkich urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie kraju oraz wraz z mapą, jest dostępna na stronie Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego pod adresem: http://www.ptpa.org.pl/publikacje/opinie-ekspertyzy/ oraz na stronach Kampanii Przeciw Homofobii, Lambdy, Miłość Nie Wyklucza, Trans-Fuzji i Wolontariatu Równości.

 

Ekspertyza (do pobrania)

Mapa uchwały anty-LGBT

Galeria z wydarzenia

Partnerzy i sponsorzy