Menu

Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans ws. nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Koalicja na Rzecz Równych Szans wystąpiła do Rzeczniczki Praw Obywatelskich w sprawie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Zdaniem członków Koalicji nowelizacja, w zakresie w jakim zmieniła przepisy o udziale organizacji pozarządowych w postępowaniu sądowym, doprowadziła do obniżenia standardu ochrony przed dyskryminacją.

Treść stanowiska Koalicji: http://www.ptpa.org.pl/public/files/Kpc%20koalicja.pdf

Partnerzy i sponsorzy