Menu

Prawnicy Na Rzecz Równości. Lokalne Platformy Współpracy

Czas trwania projektu: sierpień 2014 - kwiecień 2016

biuletyn PRO BONO

program PRO BONO

Założeniem projektu była budowa lokalnych platform współpracy pomiędzy prawnikami – praktykami a lokalnymi organizacjami antydyskryminacyjnymi. Projekt miał na celu uruchomienie systemowej współpracy pomiędzy tymi podmiotami i owocnymi, obustronnymi korzyściami. Organizacje zyskały profesjonalne wsparcie prawne, a prawnicy uzyskali dostęp do wiedzy i doświadczeń organizacji równościowych. Projekt odpowiadał na potrzebę profesjonalnego wsparcia prawnego dla organizacji równościowych w realizacji ich celów statutowych. Partnerami w projekcie były Komisja Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Norweska Rada Adwokacka, których eksperci we współpracy z przedstawicielami organizacji i zespołem prawników dokonali analizy jakości współpracy tych dwóch środowisk w Polsce i w Norwegii, w szczególności w odniesieniu do zwalczania dyskryminacji i pomocy prawnej pro bono. Dobre praktyki i rekomendacje zostały opublikowane w    podręczniku dla samorządów prawniczych i organizacji pozarządowych.

Projekt został zakończony konferencją, która odbyła się 11 kwietnia 2016 r. w Toruniu. Video z wydarzenia TUTAJ, zdjęcia TUTAJ.

Projekt finansowany ze środków Funduszu EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Partnerzy i sponsorzy