Menu

Zaproszenie na konferencję prasową Koalicji na Rzecz Równych Szans

Koalicja na Rzecz Równych Szans zaprasza na konferencję prasową w sprawie braku priorytetów antydyskryminacyjnych w programie Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Konferencja odbędzie się 19 lipca (wtorek), godz. 11 w siedzibie Kampanii Przeciw Homofobii, ul. Żelazna 68.

 

 

W konferencji wezmą udział przedstawiciele i przedstawicielki polskich organizacji pozarządowych reprezentujących środowiska kobiet, osób niepełnosprawnych oraz mniejszości gejowsko-lesbijskiej.

Polski rząd w agendzie prac prezydencji, oprócz ogólnikowych stwierdzeń, nie przewidział konkretnych działań w obszarze równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i praw człowieka. Zasady te to fundamenty działania Unii Europejskiej. Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na te kwestie i krytyka rządu za mało aktywną postawę w tej dziedzinie.
Podczas konferencji zaprezentowanie zostanie także przygotowany przez Koalicję na Rzecz Równych Szans spot telewizyjny dotyczący przeciwdziałania dyskryminacji.

Więcej informacji: Krzysztof Śmiszek, 606 255 036, ksmiszek@ptpa.org.pl 

 

Partnerzy i sponsorzy