Menu

Najnowsza publikacja członkini PTPA już w sprzedaży!

Polecamy książkę członkini PTPA, Sylwii Spurek, pt. "Prawo w moim życiu. Wszystko, co musisz wiedzieć o obowiązującym prawie, by zabezpieczyć swoją przyszłość".

Tytuł: „Prawo w moim życiu. Wszystko, co musisz wiedzieć o obowiązującym prawie, by zabezpieczyć swoją przyszłość”
Wydawnictwo: Zacharek – Dom Wydawniczy
Autor: Sylwia Spurek
Format: 170 x 240 (B5)
Liczba stron: 212
Data wydania: lipiec 2010
Okładka: miękka

Publikacja zawiera kompleksowe i przystępne omówienie prawnych zagadnień dotyczących małżeństwa, w tym jego zawarcia i rozwiązania oraz majątkowych ustrojów małżeńskich. Przedstawia także prawną stronę życia w niesformalizowanym związku (konkubinat). Przeznaczona jest zarówno dla tych, którzy planują ślub, jak i dla tych, którzy już powiedzieli sakramentalne „TAK” albo w ogóle nie zamierzają zawierać związku małżeńskiego.
W opracowaniu znaleźć można przydatne w małżeństwie i konkubinacie wzory pism procesowych oraz formularze, a także wyciąg z obecnie obowiązujących przepisów dotyczących kwestii omawianych w książce.

„Prawie każdy z nas był, jest lub będzie w związku z inną osobą. Weźmiemy ślub albo będziemy żyć w konkubinacie. Niektórzy z nas się rozwiodą albo wystąpią o separację. Te wszystkie wydarzenia i sytuacje, poza ich wymiarem emocjonalnym, mają również charakter prawny i rodzą określone prawne konsekwencje. Warto je znać. W tym celu możemy sięgnąć do przepisów w odpowiednich ustawach i kodeksach albo – do komentarzy do tych ustaw i kodeksów. Jednakże język prawny i prawniczy – powszechnie używane w tych publikacjach – hermetyczne i często mało zrozumiałe, nie skłaniają ani do lektury aktów prawnych, ani do studiowania komentarzy do tych aktów”.
(Wstęp, str. 7)

Mając to na uwadze, autorka niniejszej publikacji omawia w przystępny i zrozumiały sposób wszelkie prawne zagadnienia, które dotyczą: małżeństwa, konkubinatu, rozwodu i separacji oraz małżeńskich ustrojów majątkowych.

Dzięki tej książce dowiesz się:

* jakie formalności trzeba załatwić przed ślubem;
* co wybrać – małżeńską wspólność czy rozdzielność majątkową;
* jak skutecznie dochodzić alimentów;
* jak się rozwieść, a jak przeprowadzić separację;
* co możesz, a do czego nie masz prawa, gdy żyjesz w konkubinacie;
* w jaki sposób zabezpieczyć finansowo konkubenta;
* jak skutecznie sporządzić testament.

Notka biograficzna:
Sylwia Spurek - prawniczka, w 2004 r. ukończyła aplikację legislacyjną. Autorka prawniczej publikacji „Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz” (Wolters Kluwer, Warszawa 2008) oraz kilkudziesięciu innych publikacji i artykułów w dziedzinie prawa rodzinnego, administracyjnego i karnego. Wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskiej Akademii Nauk.

 

Partnerzy i sponsorzy