Menu

50 tys zł odszkodowania za dyskryminację

W dnu 19 lutego br. przed Sądem Okręgowym w Katowicach odbyła się rozprawa apelacyjna w sprawie dotyczącej dyskryminującego zwolnienia oraz molestowania przez zakład pracy chronionej niewidomego pracownika. Sąd II instancji oddalił apelację pozwanej i tym samym utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji zasądzający na rzez powoda 50.000 zł odszkodowania z tytuły dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskrymiancyjnego, które brało udział w postępowaniu na prawach strony, reprezentowały Karolina Kędziora i Katarzyna Bogatko.

Partnerzy i sponsorzy