Menu

Przedstawiciele PTPA na spotkaniu z Dyrektorem Agencji Praw Podstawowych UE

6 kwietnia br. Krzysztof Śmiszek oraz Karolina Kędziora przedstawiciele zarządu PTPTA wzięli udział w spotkaniu z Mortenem Kjaerumem, Dyrektorem APP UE, który odbywał wizytę w Polsce. Spotkanie odbyło się w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i zgromadziło wielu przedstawicieli i przedstawicielek polskich organizacji pozarządowych.

Członkowie PTPA zainteresowani byli szczególnie oceną sytuacji w Polsce pod kątem wdrażania do porządku polskiego przepisów dyrektyw antydyskryminacyjnych oraz działalnością badawczą Agencji w tym zakresie.

 

Partnerzy i sponsorzy